2007-10-13 - Torino - Tennis Tavolo Torino

13/10/07