2012-05-19 - Torino - Giaguari Torino vs. Red Jackets Lunigiana

19/05/12